Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 88

88 Stemmingen Brief over de focusonderwerpen verantwoording over 2014

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven over de focusonderwerpen voor de verantwoording over 2014 (31865, nr. 62). 

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en de onderwerpen fraude en decentralisatie ook voor de verantwoording over het jaar 2014 als focusonderwerpen aan te merken. 

Daartoe wordt besloten.