Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 75

75 Stemmingen moties Midden-Oosten Vredesproces

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Midden-Oosten Vredesproces, 

te weten: 

  • -de motie-Voordewind/Van der Staaij over zich in EU-verband inspannen voor beëindiging van het Palestijnse beleid ten aanzien van betalingen aan Palestijnse gevangen (23432, nr. 376); 

  • -de motie-Sjoerdsma/Omtzigt over het Midden-Oostenvredesproces tot prioriteit laten benoemen bij het aantreden van de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger (23432, nr. 377); 

  • -de motie-De Roon over stoppen met het overmaken van geld van de Nederlandse belastingbetaler naar de Palestijnse autoriteit (23432, nr. 378); 

  • -de motie-De Roon/Wilders over niet aanmerken van de Palestijnse eenheidsregering als samenwerkingspartner van Nederland (23432, nr. 379); 

  • -de motie-Servaes over aandringen op terughoudendheid bij zowel de Israëlische regering als de Palestijnse autoriteit (23432, nr. 380); 

  • -de motie-Van Klaveren over schrappen van de Palestijnse autoriteit als partnerland (23432, nr. 381); 

  • -de motie-Van Klaveren over niet erkennen van de nieuwe Palestijnse eenheidsregering (23432, nr. 382). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Voordewind/Van der Staaij (23432, nr. 376). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Omtzigt (23432, nr. 377). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Nu mijn motie is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet ontvangen over de uitvoering daarvan. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram over dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-De Roon (23432, nr. 378). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Roon/Wilders (23432, nr. 379). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Servaes (23432, nr. 380). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (23432, nr. 381). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (23432, nr. 382). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.