Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 61

61 Stemmingen moties Mensenrechtenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over mensenrechtenbeleid,

te weten:

  • -de motie-Van Bommel over tegengaan van straffeloosheid voor genocide in Guatemala (32735, nr. 111);

  • -de motie-Van Bommel over niet overgaan tot het terugdraaien van de maatregelen tegen Egypte (32735, nr. 112);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over een VN-onderzoek naar de bedreiging van christenen in het Midden-Oosten (32735, nr. 113);

  • -de motie-Omtzigt over een onderzoek naar repressie tegen straatkinderen door de Braziliaanse autoriteiten (32735, nr. 114);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over aanwezigheid bij de 100-jarige herdenking van de Armeense genocide (32735, nr. 115);

  • -de motie-Sjoerdsma over toevoegen van een medewerker mensenrechten aan de post in Myanmar/Birma (32735, nr. 116).

(Zie notaoverleg van 30 juni 2014.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, zijn motie (32735, nr. 115) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Bommel (32735, nr. 112) is in die zin gewijzigd (32735, nr. 119) en nader gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de mensenrechtensituatie in Egypte sinds de machtsovername door het leger in juli vorig jaar ernstig is verslechterd en mensenrechtenorganisaties hun grote zorgen hierover uitspreken;

constaterende dat in het kader van het more for more, less for less principe de EU in augustus vorig jaar een aantal maatregelen hiertegen nam, specifiek het opschorten van de export naar Egypte van goederen die kunnen worden gebruikt voor interne repressie en het opnieuw beoordelen van exportvergunningen voor militaire goederen;

van mening dat het van groot belang is deze maatregelen niet worden teruggedraaid zolang de mensenrechtensituatie niet significant verbetert;

verzoekt de regering, voorlopig niet over te gaan tot het terugdraaien van deze maatregelen en in EU-verband voor dit standpunt te pleiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 120, was nr. 119 (32735)

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma (32735, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland nu slechts een economische missie heeft in Myanmar/Birma;

overwegende dat de mensenrechtensituatie in Myanmar/Birma zorgwekkend is;

verzoekt de regering, een medewerker mensenrechten toe te voegen aan de post in Myanmar/Birma op het moment dat er tot uitbreiding overgegaan wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 121, was nr. 116 (32735).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (32735, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van Bommel (32735, nr. 120, was nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (32735, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP en Van Vliet voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32735, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma (32735, nr. 121, was nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter, excuus. Wij willen ook geacht worden voor de motie-Omtzigt op stuk nr. 114 te hebben gestemd.

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 114 blijft verworpen.