Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 91

91 Stemmingen moties Plan van aanpak tegen pesten, een jaar later

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Plan van aanpak tegen pesten, een jaar later, 

te weten: 

  • -de motie-Bergkamp/Van der Burg over een aanpak voor de verbetering van de veilige omgeving op scholen (29240, nr. 65); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over afzien van de verplichting om scholen uit een van de vijftien antipestprogramma's te laten kiezen (29240, nr. 66). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Van der Burg (29240, nr. 65). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (29240, nr. 66). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.