Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 211

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 211 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er maar een gedeeltelijke maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is gemaakt voor de ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad;

overwegende dat uit eerdere MKBA-berekeningen is gebleken dat Lelystad niet het beste maatschappelijke rendement oplevert;

verzoekt de regering, een MKBA voor de Luchthaven Lelystad op te stellen die alle scenario's in beeld brengt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren