Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 35

35 Regeling van werkzaamheden

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik heb verzuimd hier een signaal te geven dat de commissie VWS gistermiddag heeft besloten om een schriftelijk overleg te voeren. Er zijn snel vragen ingediend en het ministerie heeft heel hard gewerkt om vandaag met antwoorden te komen. Wij hebben afgesproken om zo mogelijk een VSO te houden voor het sluiten van ons vergaderjaar. Het gaat immers over inkoopregels voor langdurige zorg. Dat gaat nu starten en dat kunnen wij niet in september afdoen. Daarom wil ik graag het verslag van het schriftelijk overleg agenderen om een motie in te kunnen dienen. 

De voorzitter:

Ik constateer dat geen der leden bezwaar heeft tegen dit voorstel. Dan is aldus besloten. Het VSO wordt toegevoegd aan de agenda.