Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 87

87 Stemming Brief commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2013 (33930, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik stel voor, de slotwetten over het jaar 2013 (Kamerstukken 33930, hoofdstuk I tot en met X, XII, XIII, XV en XVI en de fondsen A tot en met C, F, H en J) zonder stemming aan te nemen en conform het voorstel van de commissie voor de Rijksuitgaven te besluiten en de betreffende ministers, met inachtneming van de diverse toezeggingen ter verbetering van het financieel beheer, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. 

Daartoe wordt besloten.