Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 71

71 Stemmingen moties MIRT

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO MIRT,

te weten:

 • -de motie-De Rouwe/Dik-Faber over een passende oplossing waarbij de zogenaamde regiovariant uitgangspunt is (33750-A, nr. 73);

 • -de motie-De Rouwe/Rog over een spoedige oplossing voor het Zuid-Hollandse en Zeeuwse deel van de N59 (33750-A, nr. 74);

 • -de motie-Van Veldhoven over een volwaardige vergelijking met de variant Noordtak (33750-A, nr. 75);

 • -de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over uitstellen van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (33750-A, nr. 76);

 • -de motie-Ouwehand over uitstellen van de definitieve besluitvorming over de eventuele verbreding van de A27 bij Amelisweerd (33750-A, nr. 78);

 • -de motie-Ouwehand/Van Veldhoven over inventariseren hoeveel scholen in gebieden liggen die niet aan het gezondheidsadvies van de WHO over luchtkwaliteit voldoen (33750-A, nr. 80);

 • -de motie-Van Tongeren over afzien van de verbreding van de Ring Utrecht (33750-A, nr. 82);

 • -de motie-Van Tongeren over afzien van de toekomstige verhoging van de snelheid op de Ring A10 West en A13 (33750-A, nr. 83);

 • -de motie-Dik-Faber over onderzoek of de Noordtak door optimalisatie en een financiële bijdrage van de regio haalbaar is (33750-A, nr. 84);

 • -de motie-Dik-Faber/Geurts over onderzoek naar de financiële mogelijkheden om het knooppunt A1-A30 robuust aan te pakken (33750-A, nr. 85);

 • -de motie-Dik-Faber over een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht (33750-A, nr. 86);

 • -de motie-De Boer/Van Veldhoven over een tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit (33750-A, nr. 89).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (33750-A, nr. 86) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-De Boer/Van Veldhoven (33750-A, nr. 89) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de korte termijn gekozen wordt voor de variant "kop maken in Deventer" voor de goederenroutering door Oost-Nederland maar dat de provincies Overijssel, Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam in vergelijking met het gebruik van bestaand spoor een voorkeur hebben voor een nieuwe spoorlijn langs de N18;

overwegende dat bij een aantrekkende economische groei er vanaf 2030 een capaciteitstekort kan ontstaan en het spoorgoederenvervoer overlast langs bestaand spoor veroorzaakt;

overwegende dat de positie van de Nederlandse zeehavens en industrie versterkt kan worden door een tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit naar Oost- en Midden Europa;

verzoekt de regering, naast het monitoren op groei van het spoorgoederenvervoer, tevens het economisch perspectief van de havens, de spoorgoederenvervoerders voor Nederland mee te wegen door een tijdige realisatie van voldoende spoorcapaciteit naar het Europese achterland, en dit najaar te onderzoeken in samenwerking met provincies Overijssel en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam wat de uiteindelijke kosten zijn van een eventuele spoorlijn voor goederenvervoer langs de N18, welke procedures gevolgd moeten worden en welk tijdsbestek nodig is voor besluitvormingsprocedures en realisatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 90, was nr. 89 (33750-A).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Dik-Faber (33750-A, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Rog (33750-A, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven (33750-A, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber (33750-A, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (33750-A, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Veldhoven (33750-A, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33750-A, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Tongeren (33750-A, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33750-A, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/Geurts (33750-A, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Boer/Van Veldhoven (33750-A, nr. 90, was nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.