Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 79

79 Stemmingen moties Bekostiging langdurige intramurale ggz

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Voorgenomen aanwijzing over bekostiging langdurige intramurale op behandeling gerichte ggz en de toepasbaarheid van het macrobeheersinstrument, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten over niet overhevelen van de langdurige geestelijke gezondheidszorg naar de zorgverzekeringswet (30597, nr. 455); 

  • -de motie-Bruins Slot/Keijzer over pas overhevelen van de langdurige geestelijke gezondheidszorg nadat objectieve inhoudelijke criteria ontwikkeld en geoperationaliseerd zijn (30597, nr. 456). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten (30597, nr. 455). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Keijzer (30597, nr. 456). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.