Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 218

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 218 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat na het bereiken van 510.000 vliegbewegingen per jaar op Schiphol, de milieuwinst 50/50 verdeeld wordt;

verzoekt de regering, regels uit te werken op welke wijze die verdeling zal plaatsvinden, en de Kamer daarover begin 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe