Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 81

81 Stemmingen moties Rijksdienst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Rijksdienst, 

te weten: 

  • -de motie-Geurts/Schouw over niet overgaan tot het inrichten van een rijksschoonmaakorganisatie (31490, nr. 151); 

  • -de motie-Kooiman/Van Toorenburg over een oplossing voor de SFB-ers die tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2014 noodgedwongen moesten stoppen met werken (31490, nr. 152); 

  • -de motie-Schouw/Geurts over het aangegeven kostenverschil inbesteden/uitbesteden van 0,4 miljoen euro als maximum (31490, nr. 153); 

  • -de motie-Schouw over het aanbieden van opleidingen zo veel mogelijk aan de markt laten (31490, nr. 154). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Geurts/Schouw (31490, nr. 151). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66 en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kooiman/Van Toorenburg (31490, nr. 152). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schouw/Geurts (31490, nr. 153). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schouw (31490, nr. 154). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Er is enige verwarring over de stemming over de motie op stuk nr. 151. De fractie van GroenLinks moet geacht worden tegen die motie te hebben gestemd. 

De voorzitter:

De motie was verworpen en blijft verworpen, maar we hebben hiervan wel aantekening gemaakt in de Handelingen.