Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 4

4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van: 

- verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33758, nrs. 31 en 31).

De voorzitter: 

Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven te besluiten. 

Daartoe wordt besloten.