Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 73

73 Stemmingen moties Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven over een reactie op de in de Legal Opinion benoemde tekortkomingen (28694, nr. 119); 

  • -de motie-Van Gerven over statiegeld op kleine plastic flesjes (28694, nr. 120); 

  • -de motie-Van Veldhoven c.s. over voortzetten van de procedure voor het Ontwerpbesluit (28694, nr. 121); 

  • -de motie-Ouwehand over uitbreiden van het statiegeldsysteem met kleine PET-flesjes en blikjes (28694, nr. 122); 

  • -de motie-Dik-Faber over een artikel dat verplicht tot statiegeld op bierflesjes (28694, nr. 124); 

  • -de motie-Dik-Faber over inzamelverplichtingen invoeren voor nader te bepalen categorieën verpakkingen (28694, nr. 125). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Gerven (28694, nr. 119). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (28694, nr. 120). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (28694, nr. 121). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28694, nr. 122). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (28694, nr. 124). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (28694, nr. 125). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.