Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 207

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 207 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij bestaande luchthavens ganzen massaal worden afgeschoten en vergast onder het mom van «vliegveiligheid»;

overwegende dat het beter is om problemen te voorkomen dan ze achteraf te bestrijden met methodes die ernstig ten koste gaan van dierenwelzijn;

verzoekt de regering, geen luchthavens aan te leggen of uit te breiden in of grenzend aan vogelrijke gebieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand