Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 217

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 217 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de exploitatie van vliegveld Lelystad nog vele jaren na de ingebruikname verlieslatend zal zijn;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat deze verliezen (directe en indirecte kosten) niet afgewikkeld worden op de huidige gebruikers van Schiphol,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe