Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 45

45 Stemmingen over Afstemming tussen NZa en OM bij groot fraudeonderzoek

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de afstemming tussen de NZa en het OM bij een groot fraudeonderzoek,

te weten:

  • -de motie-Pia Dijkstra c.s. over vastlegging en naleving van het protocol (28828, nr. 64);

  • -de motie-Leijten over de handelwijze van de NZa (28828, nr. 65);

  • -de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over terugbetalen van het onterecht betaalde eigen risico (28828, nr. 66);

  • -de motie-Klever over afstemming door NZa met OM in alle fraudezaken (28828, nr. 67);

  • -de motie-Bouwmeester/Rutte over actualiseren en actueel houden van het samenwerkingsprotocol (28828, nr. 68).

(Zie vergadering van 1 juli 2014.)

De voorzitter:

De motie-Pia Dijkstra (28828, nr. 64) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister voor het debat heeft aangegeven dat de afhandeling van de zaak rond het St. Antonius Ziekenhuis volgens het boekje is gegaan;

constaterende dat de minister heeft aangegeven dat door gegroeide praktijk de invulling van de werkafspraken uit het samenwerkingsprotocol buiten het boekje om is gewijzigd;

constaterende dat het samenwerkingsprotocol niet jaarlijks is geëvalueerd, ondanks dat dit in artikel 11, eerste en tweede lid, wel is vastgelegd;

van mening dat hiermee de zaak rond het St. Antonius Ziekenhuis op een slordige manier is afgehandeld;

van mening dat het protocol actueel en glashelder moet zijn en op papier gezet;

verzoekt de regering om erop toe te zien dat het protocol wordt vastgelegd, dat de werkafspraken in het protocol worden nageleefd en gemonitord en dat er geëvalueerd wordt;

verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover voor 1 oktober 2014 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69, was nr. 64 (28828).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pia Dijkstra (28828, nr. 69, was nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (28828, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra (28828, nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Klever (28828, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouwmeester/Rutte (28828, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.