Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 219

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 219 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ontbreekt aan een visie op het gebruik en de spreiding van terreinen voor de kleine luchtvaart (general aviation);

constaterende dat naast Lelystad ook verschillende andere terreinen voor kleine luchtvaart wellicht gesloten of verplaatst moeten worden;

verzoekt de regering om coördinerend initiatief te nemen om met de provincies te komen tot een landelijk dekkende oplossing voor de kleine luchtvaart, en de Kamer daarover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe