Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 97

97 Stemming motie Langdurige zorg

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Langdurige zorg, 

te weten: 

  • -de motie-Leijten/Keijzer over zorgkantoren verzoeken rekening te houden met het voortbestaan van kleinschalige en/of standalone verzorgingshuizen (33891, nr. 15). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Leijten/Keijzer (33891, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.