Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 96

96 Stemming motie Nationale implementatie GLB

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Nationale implementatie GLB, 

te weten: 

  • -de motie-Ouwehand over bestrijdingsmiddelen in ecologische aandachtsgebieden (28625, nr. 178). 

(Zie vergadering van 18 december 2013.) 

In stemming komt de motie-Ouwehand (28625, nr. 178). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.