Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 212

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 212 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN SMALING

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de RBML met twee jaar is verlengd;

constaterende dat voor de militaire luchthavens Eindhoven, Deelen, Gilze-Rijen, Volkel, Woensdrecht, Leeuwarden en De Kooy het ministerie van Defensie het bevoegd gezag is;

constaterende dat voor burgerluchthavens van nationale betekenis, zoals Lelystad, Rotterdam, Eelde en Maastricht het ministerie van Infrastructuur en Milieu het bevoegd gezag is;

constaterende dat de initiatieven om op de Luchthaven Twente een commerciële burgerluchthaven te vestigen zijn ingetrokken;

van mening dat daarmee geen sprake meer is van een luchthaven van nationaal belang in Twente;

verzoekt de regering, de militaire aanwijzing van de Luchthaven Twente per 1 november 2014 te laten vervallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Smaling