Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 95

95 Stemmingen moties Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk,

te weten:

  • -de motie-Ouwehand/Van Tongeren over verder beperken van de afsteektijden van vuurwerk (33750-XII, nr. 94);

  • -de motie-Ouwehand/Van Tongeren over terugdraaien van de versoepeling van de verkoophoeveelheid voor particulieren (33750-XII, nr. 95);

  • -de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. over instellen van een gemeentelijk vuurwerkverbod (33750-XII, nr. , was nr. 33400-VI, nr. 82).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Tongeren (33750-XII, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Tongeren (33750-XII, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ouwehand c.s. (33750-XII, nr. , was nr. 33400-VI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.