Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 86

86 Stemmingen moties Verantwoordingsdebat 2013

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het Verantwoordingsdebat 2013, 

te weten: 

- de motie-Merkies over gerealiseerde koopkrachtcijfers in de jaarverslagen (33930, nr. 3); 

- de motie-Schouten/Van Veldhoven over onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de reikwijdte van het budgetrecht (33930, nr. 13). 

(Zie vergadering van 3 juni 2014.) 

In stemming komt de motie-Merkies (33930, nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schouten/Van Veldhoven (33930, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.