Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 90

90 Stemmingen moties Imvo

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Imvo,

te weten:

  • -de motie-Jan Vos c.s. over inzicht in de herkomst van door de energiebedrijven gebruikte steenkolen (26485, nr. 180);

  • -de motie-Jasper van Dijk over niet-vrijblijvende afspraken om landroof tegen te gaan (26485, nr. 183);

  • -de motie-Sjoerdsma over genoegdoening van slachtoffers als doel opnemen in het convenant met energiebedrijven (26485, nr. 184).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (26485, nr. 183) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse banken en pensioenfondsen op grote schaal investeren in levensmiddelenbedrijven en voedselhandelaren;

constaterende dat landrechten bij de grootschalige verbouw van gewassen zoals suikerriet, soja en palmolie regelmatig worden geschonden;

constaterende dat de minister voor BuHa-OS een dialoog voert met de financiële sector, maar daar nog geen concrete resultaten uit zijn voortgekomen;

verzoekt de regering, na haar gesprekken met de financiële sector, een voorstel te doen voor niet-vrijblijvende afspraken met betrokken partijen om landroof tegen te gaan, en hierbij de CFS-guidelines als richtlijn te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 188, was nr. 183 (26485).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Jan Vos c.s. (26485, nr. 180).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk (26485, nr. 188, was nr. 183).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (26485, nr. 184).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.