Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 66

66 Stemmingen moties Onderwijs en digitalisering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Onderwijs en digitalisering, 

te weten: 

  • -de motie-Rog/Van Meenen over werken met digitale leermiddelen (26643, nr. 317); 

  • -de motie-Duisenberg/Jadnanansing over een Nederlandse oplossing voor het ongelijke btw-speelveld voor digitale leermiddelen (26643, nr. 318). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rog stel ik voor, zijn motie (26643, nr. 317) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Duisenberg/Jadnanansing (26643, nr. 318). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.