Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 82

82 Stemmingen moties NH90-helikopter

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO NH90-helikopter, 

te weten: 

  • -de motie-Knops c.s. over volledig verhalen van alle kosten van onderhoud en aanpassingen van de NH90 op de fabrikant (25928, nr. 63); 

  • -de motie-Sjoerdsma/Knops over inzichtelijk maken van de consequenties indien de laatste zeven Nederlandse NH90-helikopters niet worden afgenomen (25928, nr. 64). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Knops c.s. (25928, nr. 63). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma/Knops (25928, nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.