Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 220

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 220 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN HACHCHI

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onder betrokken partijen geen breed gedragen consensus is over het juiste moment van opening van Luchthaven Lelystad;

van mening dat dit niet hoeft te leiden tot vertraging in het nemen van het gerelateerde luchtvaartbesluit, maar dat de capaciteitsuitrol nader bepaald moet worden;

verzoekt de regering, de Alderstafel te vragen om met een gedragen plan voor de uitrol van Luchthaven Lelystad te komen, en het luchtvaartbesluit pas daarna te effectueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Hachchi