Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 12

12 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Tongeren van GroenLinks. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Wij kregen vandaag om 11.30 uur een brief van de minister waarin staat dat de oorspronkelijke afspraak over de sluiting van de kolencentrales komt te vervallen. Die wordt vervangen door een ingewikkelde regeling rond rendementseisen. De oorspronkelijke afspraak was dat de kolentaks pas zou vervallen als de vijf centrales daadwerkelijk dicht waren. Uit deze brief blijkt dat dat al kan als alleen een Algemene Maatregel van Bestuur die iets ingewikkelds zegt over rendementseisen voor drie centrales gemaakt is. GroenLinks vindt dat daarmee het energieakkoord eigenlijk wankelt op de grondvesten. Het energieakkoord is zo belangrijk voor Nederland en de Nederlandse economie dat mijn fractie vandaag nog een debat wil met minister Kamp over het energieakkoord en de toekomst van het energieakkoord. Ik doe deze aanvraag mede namens mijn collega's van de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie en het CDA. 

De voorzitter:

Er ligt een verzoek om steun voor het houden van een debat, vandaag nog, over de toekomst van het energieakkoord. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Mijn fractie is buitengewoon verheugd over de mededeling dat de vijf kolencentrales dichtgaan. Ik heb van vrijwel alle deelnemers aan het energieakkoord inmiddels informeel begrepen dat zij zeer gelukkig zijn. Ook Greenpeace was gelukkig. Ik zou dus zeggen: volle kracht vooruit. Ik heb nog wel een aantal vragen en ik ga dus graag met de minister in debat, maar na het reces. 

De voorzitter:

Geen steun voor het verzoek. 

De heer Smaling (SP):

Ik ben het vaak eens met mevrouw Van Tongeren en ik ben dat nu ook wel in de zin van dat het een brief is die misschien wat opschudding veroorzaakt. Ik heb de brief echter nog eens goed gelezen en ik kan mij toch wel vinden in de alternatieven die in de brief worden voorgesteld. Ik wil dus graag een debat, maar ik zie niet de noodzaak om dat vandaag nog te houden. 

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik hoor de heer Vos net juichen over het feit dat er vijf kolencentrales dichtgaan. In de brief lees ik echter niet dat dat het geval is. Ik zou dan ook graag een aanvullende brief ontvangen van de minister waarin staat op welke wijze volgens hem aan de voorwaarden is voldaan en dat die vijf dichtgaan voordat wordt overgegaan tot vrijstelling van de kolenbelasting. Ik denk niet dat we die brief vandaag nog kunnen verwachten dus ik zou geen moeite hebben met een debat snel na het reces. Daarvoor geef ik in ieder geval steun. 

Mevrouw Klever (PVV):

Als mevrouw Van Tongeren een debat had aangevraagd over de 1.000 mensen die hun baan gaan verliezen vanwege de sluiting van de kolencentrales, dan hadden wij dat graag gesteund. In dit geval steunen wij het verzoek niet. 

De heer Leegte (VVD):

Er is verder niets nieuws onder de zon. We wisten dat de oplossing die de minister nu heeft gevonden ingewikkeld zou zijn. We moeten onszelf een beetje serieus nemen. Laten we gewoon na het reces het debat houden dat al gepland staat. Wij geven dus geen steun. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij steunen het voorstel voor een debat snel na het reces en na een brief van de minister. 

De voorzitter:

Mevrouw Van Tongeren, u krijgt niet de steun van de meerderheid voor het vandaag nog houden van een debat. Er staat al wel heel lang een debat gepland over het energieakkoord. Ik kan mij zo voorstellen dat dat vlak na het reces wordt gevoerd. Ik ga mij daarvoor althans inspannen. 

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Een brief van de minister met de uitleg die D66 gaf en dan zo snel mogelijk na het reces een debat. Dat zou mijn fractie echt enorm op prijs stellen, vanwege de urgentie. 

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.