Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 83

83 Stemmingen MIVD

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO MIVD, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over duidelijkheid of door Nederlandse gedeelde inlichtingen gebruikt zijn voor illegale targeted killings door de VS (29924, nr. 109); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over als uitgangspunt nemen dat een VGB kan worden ingetrokken (29924, nr. 110). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Jasper van Dijk stel ik voor, zijn motie (29924, nr. 109) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (29924, nr. 110). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.