Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 76

76 Stemmingen moties Justitiële jeugdinrichtingen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Justitiële jeugdinrichtingen, 

te weten: 

  • -de motie-Helder over bewerkstelligen dat gedetineerden, bezoekers en personeel standaard bij elk binnentreden door een metaaldetector moeten lopen (24587, nr. 589); 

  • -de motie-Helder over de strafdoelen vergelding, herstel van de rechtsorde en de generale preventie (24587, nr. 590). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Helder (24587, nr. 589). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en 50PLUS/Baay-Timmerman voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Helder (24587, nr. 590). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.