Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 72

72 Stemmingen moties ERTMS

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO ERTMS, 

te weten: 

  • -de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over volledig benutten van de uitkomsten van de tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (33652, nr. 19); 

  • -de motie-De Rouwe/Van Hijum over voorrang geven aan de invoering van ERTMS op het gehele traject tussen Lelystad en Zwolle (33652, nr. 20); 

  • -de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over invoering van ERTMS op het juiste moment (33652, nr. 21); 

  • -de motie-De Rouwe over de budgetruimte voor de invoering van ERTMS (33652, nr. 22); 

  • -de motie-Dik-Faber over opnemen van Hattemerbroek-Zwolle-Meppel in de voorkeursbeslissing ERTMS (33652, nr. 23); 

  • -de motie-Dik-Faber over de veiligheid op het spoor tijdens een langdurige transitie naar ERTMS (33652, nr. 24); 

  • -de motie-Smaling over volledig benutten van de voordelen van ERTMS als dynamisch verkeersmanagementsysteem (33652, nr. 25); 

  • -de motie-Smaling over niet meer investeren in Atb-vv (33652, nr. 26). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Veldhoven (33652, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Hijum (33652, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Veldhoven (33652, nr. 21). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Rouwe (33652, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33652, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Dik-Faber (33652, nr. 24). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33652, nr. 25). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (33652, nr. 26). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.