Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 33

33 MIVD

Aan de orde is het VAO MIVD (AO d.d. 2/7). 

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. Ik heb twee moties. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de Kamer van mening is dat de regering expliciet als voorwaarde voor het delen van inlichtingen moet stellen dat deze niet gebruikt mogen worden voor illegale targeted killings; 

constaterende dat er aanwijzingen zijn dat Nederlandse inlichtingen mogelijk zijn gebruikt voor targeted killings door de VS, bijvoorbeeld door middel van aanvallen met bewapende drones; 

van mening dat het van groot belang is dat er duidelijkheid over komt of door Nederland gedeelde inlichtingen zijn gebruikt voor illegale targeted killings door de VS; 

verzoekt de regering, in contact te treden met de Amerikaanse autoriteiten om hier opheldering over te vragen en de Kamer hierover te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Jasper van Dijk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 109 (29924). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het veiligheidsonderzoek bij Defensie bijdraagt aan de nationale veiligheid, maar dat het ertoe kan leiden dat de verklaring van geen bezwaar (vvgb) van een militair wordt ingetrokken; 

van mening dat een rigide uitvoering van het vvgb-beleid tot onrechtvaardige en onbedoelde uitkomsten leidt waarbij militairen hun baan verliezen; 

constaterende dat de minister in de beleidsregel een aantal misdrijven benoemt die automatisch leiden tot intrekking van de vvgb en daarbij geen rekening houdt met verzachtende omstandigheden; 

constaterende dat de minister van Defensie gaat kijken of meer maatwerk mogelijk is in het vvgb-beleid; 

verzoekt de regering, als uitgangspunt te nemen dat een vvgb kán worden ingetrokken, in plaats van dat hij móét worden ingetrokken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Jasper van Dijk. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 110 (29924). 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Minister Hennis-Plasschaert:

Voorzitter. De motie op stuk nr. 109 gaat over de targeted killings waarover we in dit huis al veel met elkaar hebben gesproken en uiteraard ook nog veel met elkaar zullen spreken. Ik heb eerder deze week en ook al daarvoor aangegeven dat we altijd in dialoog zijn met de Amerikanen, en dat we ook over de inzet van drones praten. Het probleem is alleen dat ik over de inhoud van deze vergelijkbare gesprekken in het openbaar niets kan zeggen. Dat is geen kwestie van onwil, maar gewoon een kwestie van niet kunnen. Daarom wil ik deze motie dan ook ontraden. 

In de motie op stuk nr. 110 wordt de regering verzocht, als uitgangspunt te nemen dat een verklaring van geen bezwaar (vvgb) kan worden ingetrokken in plaats van dat zij moet worden ingetrokken. Ik zou niet willen voorstellen om het principe te verlaten, maar ik stel wel voor om per geval naar dat maatwerk te kijken. Dat heb ik de Kamer toegezegd. Ik kom ook uitgebreid bij de Kamer terug met dat voorstel voor maatwerk. Dus helaas wil ik ook deze motie ten zeerste ontraden. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De voorzitter:

Ik stel voor, later deze dag of morgenochtend over deze moties te stemmen.