Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 51

51 Stemmingen moties Participatiesamenleving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving, 

te weten: 

  • -de motie-Slob c.s. over een verdere invulling van het begrip "participatiesamenleving" (33750-VII, nr. 60); 

  • -de motie-Karabulut over werken voor iedereen lonend maken (33750-VII, nr. 61); 

  • -de motie-Bontes over fors verkleinen van de overheid (33750-VII, nr. 62). 

(Zie vergadering van 2 juli 2014.) 

In stemming komt de motie-Slob c.s. (33750-VII, nr. 60). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Karabulut (33750-VII, nr. 61). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (33750-VII, nr. 62). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.