Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 69

69 Stemmingen moties Integratieonderwerpen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen, 

te weten: 

  • -de motie-De Graaf over aanpassen van de definitie van het begrip allochtoon (32824, nr. 69); 

  • -de motie-De Graaf over de subsidierelatie met FORUM beëindigen (32824, nr. 70); 

  • -de motie-Karabulut over borging van de kennis- en netwerkfunctie op het gebied van integratie van FORUM (32824, nr. 71); 

  • -de motie-Pieter Heerma c.s. over het structureel waarborgen van de waardevolle activiteiten van FORUM binnen andere organisaties (32824, nr. 72). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Klaveren (Groep Bontes/Van Klaveren):

Voorzitter. Ondanks het feit dat de constatering bij de motie op stuk nr. 69 niet klopt, net als een van de overwegingen, begrijpen wij de intentie. Wij zullen voor deze motie stemmen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 69). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 70). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Karabulut (32824, nr. 71). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pieter Heerma c.s. (32824, nr. 72). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.