Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 65

65 Stemmingen moties Referentieniveaus taal en rekenen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Referentieniveaus taal en rekenen, 

te weten: 

  • -de motie-Van Meenen over de referentieniveaus 2S en 3S verwerken in het onderwijs van vmbo-t en havo/vwo (31332, nr. 29); 

  • -de motie-Van Meenen over het toetsen van de referentieniveaus rekenen voor havo/vwo (31332, nr. 30); 

  • -de motie-Rog c.s. over alles in het werk stellen om het rekenonderwijs in alle sectoren te verbeteren (31332, nr. 31); 

  • -de motie-Bisschop/Rog over verkennen van mogelijkheden om de rekentoets af te nemen aan het eind van de onderbouw (31332, nr. 32); 

  • -de motie-Jadnanansing/Straus over de implementatie van de adviezen van de commissie-Bosker (31332, nr. 33); 

  • -de motie-Jadnanansing/Straus over de uitwerking van aanbeveling 4 van de commissie-Bosker (31332, nr. 34). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Meenen (31332, nr. 29). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Voorzitter. Het CDA wenst geacht te worden tegen de motie-Smaling op stuk (32605, nr. 146) te hebben gestemd. 

De voorzitter:

De motie blijft verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen (31332, nr. 30). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31332, nr. 31). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bisschop/Rog (31332, nr. 32). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jadnanansing/Straus (31332, nr. 33). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jadnanansing/Straus (31332, nr. 34). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.