Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 64

64 Stemmingen moties Nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking (ODA)

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nieuwe definitie van ontwikkelingssamenwerking (ODA), 

te weten: 

  • -de motie-Van Ojik over de uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking aanpassen aan de hoogte van het herberekende bbp (32605, nr. 141); 

  • -de motie-Bosma over het verzoek aan de minister of zij niet langer wil doen alsof zij de bodemloze putten in Afrika uit eigen salaris betaalt (32605, nr. 142); 

  • -de motie-Voordewind over een ODA-definitie die militaire hulp uitsluit (32605, nr. 143); 

  • -de motie-Agnes Mulder over een goede internationale werkwijze om garanties en verzekeringen mee te laten tellen in de ODA-presentatie (32605, nr. 144); 

  • -de motie-Smaling over nieuwe kaders voor de ODA-norm (32605, nr. 145); 

  • -de motie-Smaling over onderscheid tussen de kortetermijn- en de langetermijndoelstellling voor de ODA-norm (32605, nr. 146). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Ojik stel ik voor, zijn motie (32605, nr. 141) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Bosma (32605, nr. 142). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Voordewind (32605, nr. 143). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (32605, nr. 144). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (32605, nr. 145). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling (32605, nr. 146). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.