Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431936 nr. 209

31 936 Luchtvaartbeleid

Nr. 209 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering het aantal burgervluchten op vliegveld Eindhoven wil uitbreiden;

constaterende dat hierdoor de geluidsoverlast voor omwonenden ernstig toeneemt volgens de desbetreffende milieueffectrapportage;

constaterende dat in het rapport dat ten grondslag ligt aan het ontwerpbesluit gewerkt is met de geluidmaat uit de militaire luchtvaart en dat de geluidhinder van burgervluchten veel groter blijkt te zijn;

constaterende dat burgers zich grote zorgen maken over de geluidsoverlast die dit zal veroorzaken, vooral in de nachtelijke uren;

verzoekt de regering, het ontwerpluchthavenbesluit aan te passen en geen reguliere vluchten toe te staan na 23.00 uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand