Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 80

80 Stemmingen moties Pakketmaatregelen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Pakketmaatregelen, 

te weten: 

  • -de motie-Pia Dijkstra/Bergkamp over niet laten gelden van de driejaarsgrens voor mensen die op 31 december 2014 al een zzp GGZ-B hebben (29689, nr. 525); 

  • -de motie-Van Gerven over ontzien van chronisch zieken en gehandicapten bij het eigen risico (29689, nr. 526); 

  • -de motie-Van Gerven over onafhankelijk onderzoek naar de reële kostprijs van kankergeneesmiddelen (29689, nr. 527); 

  • -de motie-Van Gerven/Bruins Slot over vergoeden van geriatrische revalidatiezorg als een specialist ouderengeneeskunde dit noodzakelijk acht (29689, nr. 528). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Pia Dijkstra/Bergkamp (29689, nr. 525). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de Groep Bontes/Van Klaveren ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 526). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (29689, nr. 527). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven/Bruins Slot (29689, nr. 528). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.