Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 60

60 Stemmingen moties Initiatiefnota-Ypma over samenwerkingsscholen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota-Ypma over samenwerkingsscholen, 

te weten: 

  • -de motie-Rog/Straus over starten van een nevenvestiging in een ander RPO-gebied (33893, nr. 3); 

  • -de motie-Bisschop over de informele samenwerkingsschool (33893, nr. 4); 

  • -de motie-Jadnanansing over versoepeling van artikel 48 WPO (33893, nr. 6); 

  • -de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen over de criteria voor het oprichten van een samenwerkingsschool (33893, nr. 7); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over het wetsvoorstel inzake de vorming van het samenwerkingsbestuur (33893, nr. 8). 

(Zie notaoverleg van 30 juni 2014.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rog stel ik voor, zijn motie (33893, nr. 3) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Bisschop (33893, nr. 4) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

In stemming komt de motie-Jadnanansing (33893, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Van Meenen (33893, nr. 7). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66 en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33893, nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.