Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 102, item 47

47 Stemmingen moties Wet op de bedrijveninvesteringszones

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet op de bedrijveninvesteringszones, 

te weten: 

  • -de motie-Graus over niet afschuiven van het waarborgen van veiligheid en bereikbaarheid van ondernemers (33917, nr. 18); 

  • -de motie-Graus over onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van belastinginstrumentaria (33917, nr. 19). 

(Zie vergadering van 2 juli 2014.) 

In stemming komt de motie-Graus (33917, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (33917, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Baay-Timmerman en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.