Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 75

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het recentelijk genomen besluit omtrent het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer staat dat de variant Noordtak voor het goederenvervoer in Oost-Nederland in beeld blijft;

overwegende dat het belangrijk is om alle opties goed en volledig tegen elkaar af te kunnen wegen bij definitieve besluitvorming;

verzoekt de regering om, alvorens een definitief besluit te nemen, een volwaardige vergelijking met de Noordtak uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven