Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 76

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Centraal Planbureau in zijn second opinion op de MKBA van de Ring van Utrecht aangeeft dat het project pas rendeert als het fileprobleem rondom Utrecht aanzienlijk verergert en een aantal jaren uitstel relatief weinig kost terwijl het ons behoedt voor een maatschappelijk verlies bij lage groei;

overwegende dat de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht acht tot tien jaar is vertraagd, terwijl deze van groot belang is voor de doorstroming op de Ring Utrecht;

verzoekt de regering, de verbreding van de A27 bij Amelisweerd uit te stellen, en de financiële ruimte die hierdoor vrijkomt eerst in te zetten voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Dik-Faber