Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 73

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIK-FABER

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de opwaardering van de sluizen bij Kornwerderzand erg belangrijk is voor de economische ontwikkeling;

constaterende dat het Rijk hier een aanmerkelijk belang en verantwoordelijkheid heeft die verder strekken dan alleen waterveiligheid;

verzoekt de regering, in overleg met de noordelijke provincies te zoeken naar een passende oplossing waarbij de zogenaamde Regiovariant uitgangspunt is;

verzoekt de regering tevens om de Kamer over de resultaten van het overleg te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Dik-Faber