Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 74

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN ROG

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Zuid-Hollandse en Zeeuwse deel van de N59 veel ongelukken kent;

constaterende dat het benodigde budget voor aanpassing van de weg beperkt is terwijl de veiligheid aanmerkelijk kan toenemen;

verzoekt de regering om in gezamenlijk overleg met beide provincies en betrokken gemeenten te zoeken naar een spoedige oplossing en de uitkomst hiervan bij de behandeling van het MIRT in het najaar aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Rog