Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 83

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rechter het besluit voor de snelheidsverhoging op de A10 West en de A13 bij Rotterdam heeft vernietigd en de minister deze verhoging daarop heeft teruggedraaid;

constaterende dat bebouwing bij beide ringwegen dicht op de snelweg staat en de milieudruk op deze woningen hoog zal blijven;

van mening dat de bewoners zekerheid en duidelijkheid moet worden geboden;

verzoekt de regering, af te zien van toekomstige verhoging van de snelheid op de Ring A10 West en A13 door deze te maximeren op 80 km/u,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren