Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 78

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de second opinion van het Centraal Planbureau wordt aanbevolen de verbreding van de A12 en A27 bij Utrecht enkele jaren uit te stellen;

overwegende dat een investering van 1,12 miljard zonder nut en noodzaak niet te verantwoorden is;

verzoekt de regering, de definitieve besluitvorming over de eventuele verbreding van de A27 bij Amelisweerd voor enkele jaren uit te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand