Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 82

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het CPB aangeeft dat een verbreding van de Ring Utrecht van 2 x 6 rijstroken naar 2 x 7 rijstroken niet de beste oplossing is als je naar de MKBA kijkt;

constaterende dat het CPB voorstelt de verbreding uit te stellen omdat van 1,12 miljard euro niet vaststaat dat deze het meest effectief wordt ingezet en het draagvlak voor de verbreding bij het stadsbestuur van Utrecht ontbreekt;

verzoekt de regering, af te zien van verbreding van de Ring Utrecht en in te zetten op snelle uitvoering van de Noordelijke Randweg Utrecht zoals is overeengekomen met de regio,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren