Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433750-A nr. 80

33 750 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 3 juli 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onwenselijk is kinderen bloot te stellen aan ongezonde concentraties vervuiling in de lucht;

verzoekt de regering, te inventariseren hoeveel scholen in gebieden liggen die niet aan het gezondheidsadvies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over de luchtkwaliteit voldoen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Veldhoven