Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624036 nr. 414

24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 414 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat verhuur via online platforms als Airbnb kan leiden tot overlast, oneigenlijk gebruik van woonruimte en oneerlijke concurrentie met de horeca, en dat deze verhuur moeilijk in kaart is te brengen voor gemeenten;

overwegende dat gemeenten regelgeving op verhuur via online platforms effectief moeten kunnen handhaven;

verzoekt de regering, mogelijk te maken dat gemeenten een meldplicht kunnen instellen voor verhuurders die woonruimte voor vakantieverhuur aanbieden via een online platform,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen

Bashir

Mei Li Vos

Albert de Vries

Verhoeven

Agnes Mul