Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201624036 nr. 413

24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

Nr. 413 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in diverse sectoren aanwijzingen zijn voor oneerlijke handelspraktijken;

overwegende, dat het voor ondernemers van groot belang is dat zij deze handelspraktijken kunnen melden bij een onafhankelijke instantie waarbij hun naam geheim wordt gehouden;

verzoekt de regering, een onafhankelijk meldpunt in te stellen waar ondernemers hun klachten over oneerlijke handelspraktijken kunnen melden, dat zelfstandig onderzoek doet naar deze klachten zonder de klager bekend te maken en tevens handhavend kan optreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen