Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633661 nr. 10

33 661 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES, de Wet college voor toetsen en examens alsmede de Wet op de expertisecentra in verband met onder meer de invoering in het voortgezet onderwijs van een leerlingvolgsysteem, een diagnostische tussentijdse toets en verplichte deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek (leerlingvolgsysteem en diagnostische tussentijdse toets voortgezet onderwijs)

Nr. 10 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN STRAUS

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de intentie niet is de diagnostische tussentijdse toets verplicht te stellen voor alle scholen en een examen toe te voegen;

overwegende dat leraren en schoolleiders zelf bepalen of het afnemen van de diagnostische tussentijdse toets past in hun werkwijze en bijdraagt aan de onderwijskwaliteit;

verzoekt de regering, vanaf 2018 het bedrag dat structureel is gereserveerd voor de diagnostische tussentijdse toets te besteden aan het ontwikkelen en bevorderen van een feedbackcultuur op scholen en hierover met het onderwijsveld in gesprek te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Straus